Áp dụng hiệu ứng chuyển động làm mờ cho Animation

102

Đây là mã nguồn mở cho phép bạn có thể áp dụng hiệu ứng chuyển động làm mờ cho những animation của bạn bằng cách sử dụng một bộ lọc tuỳ biến Core Image được tạo bời Core Image Kernel Language (có sẵn trong iOS 8) từ Arkadiusz Holko.

Vết mờ đã được tính toán từ trước nên hiệu suất rất cao (ngoại trừ trên Simulator bời vì GPU được sử dụng) và Arkadiusz đã viết một bài viết hay giải thích về những kỹ thuật mà ông ấy sử dụng để áp dụng hiệu ứng chuyển động làm mờ cho animation (việc tạo ra các bộ lọc filter được giải thích trong WWDC 2014 ở session 514 và 515).

Bạn có thể tìm thấy các thành phần MotionBlur ở github

Nếu bạn thích xem những bài thuyết trình WWDC về kỹ thuật nâng cao trong Core Image sử dụng để tạo ra bộ lọc chuyển động làm mờ, bạn có thể tìm nó trên Apple developer với chủ đề “Advances in Core Image” và “Developing Core Image Filters In iOS”.

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev