Tài liệu Node.js Design Patterns

134

Tài liệu này sẽ là hành trình đưa bạn qua rất nhiều ý tưởng và thành tố khác nhau, bên cạnh đó là các vấn đề mà bạn sẽ gặp phải khi thiết kế và phát triển phần mềm sử dụng platform Node.js. Đặc biệt, bạn còn khám phá được cách giải quyết vấn đề thiết kế và các quyết định coding theo “phong cách” của Node.js.

Bạn sẽ học được gì từ tài liệu này?

  • Thiết kế thực hiện dãy các patterns JavaScript server-side, nhờ đó bạn sẽ hiểu lý do và khi nào nên áp dụng chúng trong các trường hợp sử dụng khác nhau
  • Hiểu các thành phần Node.js căn bản và cách khai thác hết tiềm năng của chúng
  • Gỡ rối các modules của bạn bằng cách tổ chức và kết nối chúng 1 cách mạch lạc
  • Sử dụng lại các giải pháp nổi tiếng để “lách” qua các vấn đề về code và thiết kế thông thường
  • Dễ dàng giải quyết các code không đồng bộ
  • Nhận diện và ngăn chặn các vấn đề thông thường, các lỗi lập trình và các anti-patterns.

Nói chung, tài liệu sẽ giúp bạn tận dụng hiệu quả Node.js thông qua việc luyện tập thành tục dãy các patterns và các kỹ thuật để tạo các ứng dụng module, hiệu quả và mở rộng được.

LINK TẢI TẠI ĐÂY