Tạo những UI hướng dẫn sử dụng tính năng của app

57

SwiftyWalkthrough là thư viện mã nguồn mở được submit bởi Rui Costa cung cấp nhiều tính năng hay để tạo ra những hướng dẫn bên trong ứng dụng.

SwiftyWalkthrough cho phép tạo những hướng dẫn cho người dùng từng bước một, làm nổi bật và chỉ rõ những thành phần đặc biệt bên trong giao diện ứng dụng, nó không yêu cầu phải thay đổi hệ thống phân tầng các view (hierarchy).

Đây là một thư viện tuyệt vời để xây dựng tính năng hướng dẫn người dùng.

Bạn có thể tìm SwiftyWalkthrough ở github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com