Cung cấp dữ liệu GPS để xây dựng app dùng location dễ dàng

56

Có thể bạn cảm thấy khó khăn khi phát triển một ứng dụng có sử dụng dữ liệu toạ độ real-time bởi vì máy ảo simulator chỉ cung cấp những dữ liệu GPS một cách hạn chế, những dữ liệu này không thể tăng tốc và không có dữ liệu về độ cao.

GpxLocationManager là thư viện được submit bởi Josh Adams mà nó hỗ trợ bạn khắc phục những thiếu sót này bằng cách cho phép bạn sử dụng những file GPX và file CLLocation được tạo sẵn, sử dụng dữ liệu này để mô phỏng sự thay đổi vị trí thực tế.

Đây là một thư viện thực sự hữu ích dành cho những ai đang phát triển ứng dụng có sử dụng dữ liệu toạ độ real-time.

Link: github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com