Chuyển đổi những view đơn giản với diễn hoạt, thay đổi status bar

72

TransitionTreasury hỗ trợ chuyển đổi giữa các view với syntax rõ ràng và thêm nhiều tính năng khác như push và present gestures, cập nhật style của status bar và tuỳ biến diễn hoạt transition.

TransitionTreasure bao gồm một số transition tuỳ biến với cảm hứng từ những ứng dụng phổ biến như Twitter, Elevate và Scanbot.

Bạn có thể tìm TransitionTreasure ở github.com

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev