Chỉnh sửa văn bản với giao diện đẹp và dễ tùy biến

40

RichEditorView là mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa rich text từ tác giả Caesar Wirth, bạn có thể drop dễ dàng vào ứng dụng.

RichEditorView sử dụng scrolling indicator và lấy cảm hứng từ ZSSRichTextEditor nhưng thêm vào một số cải tiến và cú pháp Swift. RichEditorView bao gồm tất cả những tính năng cần thiết mà bạn mong đợi từ một trình soạn thảo đa năng (như format text, canh dòng, thêm màu sắc và hình ảnh) và cũng cho phép bạn dễ dàng thực hiện các thao tác  chỉnh sửa tùy ý của riêng bạn

Link: github.com

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev