Chia sẻ dễ dàng với WeChat, Weibo và QQ

89

IOS SDK hỗ trợ chia sẻ đối với một số mạng xã hội nhưng hạn chế đối với những mạng xã hội ít phổ biến bên ngoài Bắc Mỹ như mạng xã hội WeChat, WeChat có hơn 100 triệu users bên ngoài Trung Quốc.

Monkeyking là thư viện từ Nix cho phép làm việc với một số mạng xã hội như WeChat, Weibo, Alipay và QQ, hỗ trợ chia sẻ text, url, hình ảnh, âm thanh, video và file.

Thư viện này cho phép bỏ qua việc sử dụng buggy SDKs được cung cấp bởi mạng xã hội và nó cũng làm việc được với UIActivityViewController để thêm tính năng tuỳ chọn chia sẻ dễ dàng.

Link: github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com