Top SourceCode từ 4 tháng 10 năm 2015

82

1.MMTextFieldEffects – Thư viện mã nguồn mở cho phép thực hiện nhiều kiểu animation cho textfield

2.Popover – Một open source giúp tạo nhiều kiểu popover tuỳ biến cao.

3.Watchdog – Một thư viện được viết bằng Swift cho phép chẩn đoán các vòng lặp chính bị chặn trong một khoảng thời gian nhất định.

4.Neon –  Thư viện giúp tạo ra giao diện người dùng động với độ phức tạp cao bằng cú pháp ngắn gọn và đơn giản.

Popover

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com