SwiftHN – App lấy tin tức từ Hacker News

78

IDE Academy giới thiệu đến các bạn source code app đọc tin tức được viết bằng Swift được gọi là SwiftHN của Thomas Ricouard.

App bao gồm các chức năng đọc tin tức, bài viết, bình luận và gửi bài viết danh sách đọc của Safari. App sử dụng thư viện HackerSwifter để lấy dữ liệu từ trang Hacker News.

Đồng thời, họ cũng đưa ra source code của thư viện HackerSwifter để bạn có thể tạo ra 1 app đọc tin tức từ trang Hacker News theo phong cách của bạn.

Các bạn có thể download source code của SwiftHNđây và thư viện HackerSwifterđây

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev