Sử dụng Geo-fencing và iBeacons làm app tracking nhân viên

114

Đây mà bộ mã nguồn mở rất đẹp được gọi là PunchClock từ Panic bằng việc sử dụng iBeacons.

PunchClock sử dụng công nghệ đường vạch ảo để tự động kiểm tra nhân viên đang ở trong khu vực làm việc. Nó sẽ tự động track nhân viên vào hay ra khu vực làm việc với giao diện rất bắt mắt.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở trang blog của Panic.

Bạn có thể download source code ở Github và server ở đây

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev