Source code đọc file PDF

88

IDE Academy xin giới thiệu đến các bạn bộ source code cung cấp những trải nghiệm đặc sắc của app đọc sách từ file PDF đó chính là App GreatReader từ Shohei Miyamoto

  • Hổ trợ iPhone/iPad
  • Thiết kế như app iBooks
  • Thu phóng khi double tap
  • Xử lý khi xoay màn hình
  • Xem lại lịch sử sách đã xem
  • Cắt hình từ hình ảnh thu phóng
  • Dữ liệu ngoài

Bạn có thể tải app GreatReader ở AppStore.

Bạn có thể download source code ở Github.

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev