Hướng dẫn EventKit – Tạo Event vào Calendar

80

Ở các bài trước, IDE Academy đã hướng dẫn các bạn Xin quyền User để truy cập và lấy ds Calendar , Lấy danh sách Event Trong Calendar, Tạo thêm Calendar. Trong bài viết lần này, IDE Academy sẽ hướng dẫn các bạn tạo event vào các calendar đã có.

Để bắt đầu bài viết, chúng ta sẽ tạo thêm 1 màn hình có tên là NewEventViewController.swift và kéo vào thêm 1 UIViewController trong Main.storyboardstoryboard, sẵn tiện chúng ta sẽ đặt cho nó StoryBoard ID là newEventVC

New Event UIController

Sau đó ở EventViewController.swift, chúng ta thêm đoạn code như sau:

Như đã chú thích ở trên, chúng ta sẽ tạo thêm button “+” vào góc trên bên phải màn hình và khi nhấn vào nó chúng ta sẽ chuyển sang màn hình NewEvent. Chúng ta sẽ kéo giao diện vào cho màn hình New Event.

Layout of New Event

Đây là những gì bạn cần:

Sau khi hoàn thành bước này, trở về với func addNewEvent ở EventViewController.swift ta sẽ thêm đoan code sau:

OK, như v là chúng ta đã chuyển được calendar mà người dùng chọn để truyền sang NewEventViewController.swift. Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm đoạn code sau:

Run lại và cảm nhận kết quả nhé 🤓.

Final Of add Event From Selected Calendar with EventKitDone

Các bạn có thể download source code ở đây

Copyright by Long Hoàng – IDE Academy