Thực trạng Mobile Engagement Crisis hiện nay

53

Tuy ngành mobile đang phát triển mạnh mẽ, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách tận dụng ưu thế này. Vẫn còn sự chênh lệch giữa những gì doanh nghiệp hiểu và những gì người dùng thực sự mong muốn.

Các con số sau sẽ nói lên được thực trạng này – thực trạng được goị với tên “Mobile Engagement Crisis”

Nguồn: IDE Academy tổng hợp