Thư viện Swift hỗ trợ Zip/Unzip và nhiều hơn thế nữa

57

IDE gửi đến các bạn bộ thư viện Zip bằng Swift từ Roy Marmelstein cung cấp từ cơ bản đến nâng cao để nén và giải nén file.

Zip cho phép bạn nén/giải nén những file trong path được xác định và nó sẽ trả ra lỗi nếu không thành công. Bạn cũng có thể làm việc với file zip đã bảo mật bằng password và cập nhật tiến độ công việc.

Usage

Thêm Zip vào trên cùng của file Swift.

Quick functions

Cách dễ nhất để sử dụng Zip là thông qua quick functions (quickUnzipFile và quickZipFiles). Cả hai đưa đường dẫn của file local như NSURL, ném ra lỗi nếu bắt gặp và trả về một NSURL để đến mục đích cuối cùng nếu thành công.

Advanced Zip

Đối với cách sử dụng nâng cao, Zip có những chức năng để bạn tuỳ biến đường dẫn tới đích, làm việc với file zip bảo mật bằng password và sử dụng một quá trình xử lý closure. Những chức năng này ném ra lỗi nếu bắt gặp nhưng không trả về.


 

Custom File Extensions

Zip còn hỗ trợ file ‘.zip’ và ‘.cbz’. Để hỗ trợ thêm phần đường dẫn xuất tập tin zip mở rộng:

Ngoài ra các bạn có thể download souce code ở Github

Nguồn IDE Academy via maniacdev