Thư viện những components UI tiện ích

251

Ide Academy gửi đến các bạn bộ lib Material từ CosmicMind, cung cấp một tập hợp các thành phần giao diện người dùng được lấy cảm hứng từ Google Material Design.

Welcome to Material

Features

 •  Fully Configurable UI Components
 •  Grid System For Complex UIs
 •  Layout Library To Simplify AutoLayout
 •  Base Material Layers & Material Views To Create New UI Components
 •  Navigation Controls
 •  Material Buttons
 •  Material Switch
 •  Material Card Views
 •  Material Icons
 •  Menu Toolset To Create Animated Menus
 •  Camera / Video Extension With Extensive Functionality
 •  Animation Extension To Create Intricate Animations
 •  Complete Material Color Library
 •  Example Projects
 •  And More…

A Quick Tour

Hãy nhìn một số thành phần trong Material.

Material Icons

Material Icons là một thư viện của Google và CosmicMind icons là những thứ sẵn có để sử dụng bên trong ứng dụng iOS. Để có nhiều sự lựa chọn hơn, hãy truy cập MaterialIcon.io.

TextField

TextField là cách tốt nhất để cải thiện UX.

Buttons

Một vài buttons mẫu – FlatButton, RaisedButton, FabButton và IconButton.

 

MenuView

Một MenuView quản lý một nhóm các UIViews mà có thể được animate với cấu hình mặc định hoặc tuỳ biến.

Material Switch

Cảm nhận những switch controls linh hoạt dưới đây để thêm một ít thành phần phụ bên trong ứng dụng của bạn.

Grid

Grid là một phần mở rộng của UIView mà cho phép bất kỳ tập hợp của subview quản lý hệ thống grid linh hoạt.

CardViews

CardViews là những thành phần linh hoạt mà có thể được cấu hình theo cách bạn thích.

Toolbar

Toolbars rất linh hoạt và cho thêm vào các control tuyệt vời vào thanh navigation.

SearchBar

SearchBars có kiểu dáng đẹp và mạnh mẽ. Tuỳ biến một SearchBar theo cách bạn muốn.

Summary

Material là một thư viện tuyệt vời để bạn thiết kế và tuỳ biến các thành phần giao diện người dùng một cách tốt nhất.

Nguồn Ide Academy via maniacdev via Github.