Thư viện hỗ trợ tạo màn hình Splash trong Twitter App

31

RevealingSplashView là thư viện mã nguồn Swift từ Chris Jimenez hỗ trợ việc tạo màn hình splash được lấy cảm hứng từ Twitter app với tính năng nổi bật là 1 icon có hiệu ứng zoom.

RevealingSplashView cho phép bạn tuỳ biến hình ảnh icon, màu background, animation và độ trễ. Splash view có thể được thêm vào trong viewDidLoad để tự động xuất hiện trong lúc load.

revealingSplashView

Features

  • Tuỳ biến hình ảnh icon.
  • Tuỳ biến màu sắc icon.
  • Tuỳ biến kích thước icon.
  • Tuỳ biến màu sắc background.
  • Tuỳ biến thời gian animation.
  • Tuỳ biến độ trễ animation.
  • Có 1 vài animation để chọn.
  • Dễ sử dụng 😉.

Installation

RevealingSplashView có trên CocoaPods, chỉ cần thêm dòng pod RevealingSplashView vào Podfile và chạy lệnh pod install

Usage

Thư viện này rất dễ sử dụng, chỉ cần khởi tạo RevealingSplashView trong ViewController và trong viewDidLoad() thêm nó vào màn hình. Sau đó gọi hàm startAnimation():


Lý tưởng nhất là iconInitialSize phải phù hợp với kích thước của các icon trong LaunchScreen.storyboard của bạn.

Custom Icon Color

Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của iconImage:

Điều này sẽ thay đổi màu sắc icon thực tế thành màu đỏ trước khi các diễn hoạt diễn ra.

Animations Types

Có 1 số các animations để lựa chọn, chỉ cần set thuộc tính animationType của RevealingSplashView.

Twitter

Đây là kiểu animation mặc định mà Twitter sử dụng trong app của họ. Nếu animationType không được set thì nó mặc định sẽ là như vậy.

revealingSplashView

HeartBeat

HeartBeat là 1 animation, không giống như các animation khác, animation đặc biệt này cho phép bạn tiếp tục animate cho đến khi 1 function của nó được gọi. Điều này mang lại UX tốt hơn cho user trong khi chờ đợi app tìm nạp dữ liệu.

heartBeat

Rotate Out

Tương tự như kiểu Twitter nhưng có 1 hiệu ứng xoay trong khi zoom ra.

rotateAndZoomOut

và nhiều hơn thế nữa….

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github