Thư viện hỗ trợ làm mờ những tin nhắn bí mật

58

ForceBlur là thư viện mã nguồn mở chứa các thành phần hỗ trợ cho những messaging apps từ tác giả Yalantis giúp cho việc ẩn những nội dung bí mật, riêng tư.

Với ForceBlur, user có thể kéo ở điểm nào đó trên tấm hình được gửi cho họ để xem rõ hơn trong khi các phần còn lại vẫn được làm mờ. Users cũng có thể loại bỏ hiệu ứng mờ hoàn toàn bằng cách nhấn mạnh vào tấm hình. ForceBlur có thể được implemented bên trong interface builder.

preview

Features

  • Hiển thị nội dung riêng tư.
  • Dễ sử dụng.
  • Sử dụng được với storyboard, XIB, bằng code.
  • Tương thích với JSQMessagesViewController.

ForceBlurImageView

  • iOS 9+
  • Xcode 8
  • Swift 3

Usage

Interface builder (storyboard, xib)

Bạn cần set custom class cho UIImageView:

install_interface_builder

Code

Installation

Nếu sử dụng CocoaPods, thêm dòng sau vài Podfile của bạn:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github