Tạo trục xoay để lựa chọn nhiều thẻ hình ảnh

61

JFCardSelectionViewController là thư viện viết bằng Swift từ Jeremy Fox cung cấp một trục xoay với nhiều chỉ số chữ cái và các icons dạng thẻ để user có thể lựa chọn.

JFCardSelectionViewController cho phép bạn dễ dàng xác định thông tin hiển thị bằng cách conform các models của bạn tới protocol CardPresentable.

Thư viện này được viết dựa trên UICollectionView.

68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f752f35353338383831302f636172645f73656c656374696f6e5f636f6e74726f6c6c65722e676966

Hướng dẫn sử dụng:

Basic Example

Đầu tiên tạo ra một class mới mà kế thừa JFCardSelection ViewController

Sau đó, trong các models bạn muốn có thể hiển thị bên trong các thẻ lựa chọn, chỉ cần chúng conform tới protocol CardPresentable.

jf_card_selection

Installation

CocoaPods

Bạn có thể dùng CocoaPods để cài đặt JFCardSelectionViewController bằng cách thêm vào những dòng sau trong Podfile:

Sau đó import JFCardSelectionViewController

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github