Tạo text tuỳ biến hiệu ứng bằng một tấm hình

56
Developer
Developer

TransLucid từ Lucas Ortiz là thư viện Swift cho phép bạn khởi tạo chữ với background tuỳ chỉnh và chuyển động hiệu ứng background.

Với TransLucid bạn đơn giản chỉ là xác định 1 tấm hình để sử dụng như 1 background cho text, xác định font, nội dung text và bắt đầu 1 animation.

demo

Installation

CocoaPods

Translucid có sẵn trong CocoaPods, chỉ cần thêm những dòng sau vào Podfile để cài đặt nó:

Usage

translucid

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github