Tạo animation hoàn toàn trong Interface Builder với IBAnimatable

80

Thư viện từ tác giả Jake Lin cho phép bạn tiến xa hơn trong việc khởi tạo UI trong interface builder và thêm diễn hoạt animation cũng như tương tác interaction để bạn tạo ra những ứng dụng đơn giản mà không cần một dòng code nào.

Nguyên văn bởi tác giả: “Design and prototype UI, interaction, navigation, transition and animation for App Store ready Apps in Interface Builder with IBAnimatable”

Bạn còn có thể thiết kế những diễn hoạt animation bên trong Swift playground và bạn có thể thêm nhiều tính năng bằng cách sử dụng Swift protocol extensions.

Bạn có thể tìm IBAnimatable ở github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com