Tại sao luôn là con số “9:41” trrên tất cả các hình ảnh sản phẩm của Apple?

102

Các hình ảnh sản phẩm của Apple, dành cho cả iPhone & iPad đều thể hiện con số 9:41. Lý do là gì? Theo những gì tôi tìm hiểu thì Apple thực sự mê đắm tính kịp thời.

Steve Jobs công bố iPhone đầu tiên vào năm 2007. Thời gian công bố lúc đó rơi vào 9:42 AM, dẫn đến 1 loạt các shot ảnh sản phẩm tiếp theo đều ghi 9:42 AM. Dù không thực sự hiệu nghiệm ở thời điểm hiện tại nữa, nhưng lý do của Apple lại rất đơn giản: những thông báo có tính bước ngoặt luôn xảy ra tầm khoảng 40 phút trong 1 Apple keynote.

Năm 2010, Steve Jobs tiết lộ iPad đầu tiên vào… 9:41. Kể từ đó, tất cả các sản phẩm về iPhone, iPad hoặc Mac đều nhấn mạnh vào 9:41. Trên website của Apple hiện nay, bạn cũng thấy được điều đó.

Tuy nhiên, Apple Watch lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Hầu hết các nhà chế tác điện thoại đều đặt thời gian khoảng 10:10 trong các shot ảnh sản phẩm vì tính cân đối và không ảnh hưởng đến logo của nhà sản xuất (logo thông thường năm dưới số 12). Nhưng Apple Watch lại hiển thị thời gian 10:09.

Lý do là gì thì không ai thực sự biết nhưng có 2 lý thuyết nổi tiếng:

  • Apple muốn đặt thời gian trước 1 phút để chứng tỏ mình luôn là người đi tiên phong
  • Đơn giản là 10:09 cân xứng hơn 10:10

Nguồn: IDE Academy via TheNextWeb