SwiftMessages – Đa dạng tin nhắn thông báo với những tuỳ chỉnh đơn giản

63

SwiftMessages là thư viện mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Swift có thành phần bắt nguồn từ SwiftKick Mobile để hiển thị các đoạn tin nhắn thông báo ngắn cho người dùng với những tuỳ chọn và kiểu mẫu đa dạng, bắt mắt.

Bạn có thể thay đổi, tuỳ biến nội dung trong tin nhắn như tiêu đề (title), biểu tượng (icon) và các nút chức năng (button) đi kèm theo. Các tin nhắn theo thứ tự đã thiết lập trước sẽ xuất hiện ở trên hoặc dưới thanh trạng thái (status bar) của màn hình ứng dụng. Chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng nib files để thiết kế và cấu hình nội dung tin nhắn theo mong muốn.

Giao diện trong MessageView hỗ trợ 1 số các thành phần UI cho các đoạn tin nhắn như:

  • Title (UILabel)
  • Message body (UILabel)
  • Image Icon (UIImageView)
  • Text Icon (UILabel)
  • Button (UIButton)

Một số hình ảnh ví dụ trong SwiftMessages:

  • Success Message

1472551158210_3869

  • Warning Message

1472551158543_3870

  • Error Message

1472551161793_3873

  • Tiny line appear on Status Bar

1472551159093_3871

 

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev

SHARE
Previous articleSwift Either enum
Next articleProtocol