Sự cải tiến từ iOS 1 đến iOS 8

39

Một số cải tiến của iOS từ thời iOS 1 đến thời iOS 8 do trang 7dayshop.com thống kê. Hầu hết các thay đổi đều rất nhỏ và tinh tế, nếu không để ý, chúng ta khó lòng nhận ra nhỉ?

Nguồn: IDE Academy via 7dayshop