Shopping Cart App sử dụng Paypal SDK

123

IDE Academy xin giới thiệu cho các bạn một source code rất hay của Gustavo Rodriguez Baldera.

Bộ source code bao gồm 1 shop bán hàng, và các bạn có thể thêm đồ vào giỏ hàng và bắt đầu thanh toán bằng tài khoản Paypal. Tuy nhiên, nó được code bằng ngôn ngữ Obj-C.

Shopping Cart With Paypal

Bạn có thể download source code ở Github.

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com