Segmentio – Điều hướng với Navigation Control Image

89

Segmentio là một mã nguồn mở của Swift dựa trên giao diện người dùng từ tác giả Yalantis cung cấp một điều khiển phân đoạn di chuyển với cả hai hình ảnh và nhãn.

Segmentio có thể xuất hiện trên cả hai trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình, cho phép tùy biến màu sắc đầy đủ, và tuỳ biến của các khoảng cách giữa các lựa chọn.

Dưới đây là một hình ảnh động từ readme cho thấy Segmentio trong hình:

Cài đặt:

CocoaPods:

Carthage:

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev via Github