Quy trình phát triển app

84

IDE Academy lại vừa kiếm được một quy trình lập trình app khá hay để các dev tham khảo. Trang theninehertz.com đã tổng hợp khá chi tiết từ front-end đến back-end như phác thảo cấu trúc, tích hợp dữ liệu, thiết kế UI…

1463540043055929486_PTS1

Nguồn: IDE Academy via TheNineHertz