Quay video màn hình với ReplayKit

143

ReplayKit là một tính năng mới được giới thiệu trong iOS 9. Hơn thế nữa, nó không chỉ dành cho games mà bạn còn có thể record bất kỳ ứng dụng nào.

Bên dưới này là đoan code mẫu đã hoàn thành để chúng ta tham khảo cách sử dụng ReplayKit để quay lại màn hình. Bạn sẽ cần thêm vào một navigation controller bởi vì đoạn code sử dụng right bar button item để start và stop record và dĩ nhiên nó sẽ cho bạn thêm một số giao diện hấp dẫn để record!

ReplayKit làm được 3 điều hay cho bạn:

  • Nó tự động hỏi người dùng để xin quyền record cho lần đầu tiên.
  • Trong lúc record, không giao diện nào của hệ thống được xuất hiện, nghĩa là bạn không thể thấy tin nhắn đến từ ứng dụng khác.
  • Khi người dùng stop, họ có thể preview đoạn record của họ, để thay đổi, lưu trữ lại trên thiết bị và chia sẻ chúng.

Nguồn Ide Academy via hackingwithswift