Pixpic – App hình ảnh với giao diện tuyệt vời

108

IDE Academy xin giới thiệu đến các bạn bộ source code app PixPic từ Yalantis, ứng dụng cho phép bạn add các Sticker vào hình ảnh, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và cho phép theo dõi người chia sẻ các tấm ảnh mà bạn thích.

PixPic có những tính năng và giao diện cực kỳ xuất sắc và được viết bằng ngôn ngữ Swift và sử dụng một số open source khác cho các thông báo như Toast, kéo để refresh lại giao diện như SVPullToRefresh.

Các bạn có thể download source code ở Github.

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev