OMCircularProgressView – Tạo progress vòng tròn với độ tuỳ biến cao

56

OMCircularProgressView là 1 thành phần giao diện mã nguồn mở Swift cho phép tạo ra những progress view (thanh tiến trình) hình tròn với độ tuỳ biến rất cao.

Với OMCircularProgressView bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh các text được nhìn thấy với sự hỗ trợ tuỳ biến CoreText, có nhiều layers,  tuỳ biến layers và layer masks, thêm hình ảnh tuỳ chỉnh ở những thời điểm tiến độ khác nhau và nhiều hơn thế nữa.

ScreenShot_1

Features

  • Steps (Direct/Sequential)
  • Text for each step
  • Image for each step
  • Mask layer for each step
  • CoreText layers
  • Progress images

Requirements

  • OS 8.0+
  • Xcode 7.3

Installation

Để sử dụng OMCircularProgress bên trong project của bạn, bạn phải đưa tất cả những file Swift đặt trong đường dẫn OMCircularProgress vào trong project của bạn.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github