MEVHorizontalContacts – Tuỳ biến UICollectionViewLayout để mở rộng danh sách

72

MEVHorizontalContacts được submit bởi Manuel Escrig là thành phần mã nguồn cung cấp 1 custom UICollectionViewLayout cho phép hiển thị các items với hình ảnh theo chiều ngang.

Các cell được thiết kế chủ yếu để hiển thị địa chỉ liên lạc, nhưng có thể được tùy chỉnh với kích cỡ khác nhau và màu sắc, và các cell cũng có thể được mở rộng để hiển thị thêm nhiều lựa chọn. Các danh sách này cũng có thể scroll.

 

645a0d18-168c-11e6-96e2-651d8f8de3b0

Features

  • Tuỳ biến các contacts cells
  • Tuỳ biến các items trong contact cells
  • Các kích thước khác nhau và đáp ứng về mặt thiết kế
  • Nhiều method delegate

Getting Started

Requirements

Yêu cầu iOS SDK version > 7.0

Installation with CocoaPods

Để cài đặt MEVHorizontalContacts vào project bằng CocoaPods, thêm đoạn sau vào Podfile:

Installation Manually

Kéo thả folder /Pod/Classes vào project.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github