Mẫu template tuyển dụng lập trình viên iOS chuẩn

110

Không chỉ là tư liệu hay để các đơn vị tuyển dụng tham khảo mà còn là kinh nghiệm để dev iOS hoàn thiện đơn xin việc của mình 1 cách chuẩn mực.

Lập trình viên iOS chịu trách nhiệm lập trình các ứng dụng dành cho các thiết bị mobile được hỗ trợ bởi hệ điều hành iOS của Apple. Một iOS dev lý tưởng là người vừa thông thạo 1 trong 2 ngôn ngữ Objective-C hoặc Swift, vừa có khả năng thấu hiểu các patterns và practices xoay quanh nền tảng iOS.

Để viết 1 job description (mô tả công việc) và bài quảng cáo tuyển dụng lập trình viên iOS, bạn cần nhấn mạnh vào nền tảng công nghệ chuyên biệt cần có trong dự án. Khi tìm 1 ứng viên lập trình viên iOS nhiều kinh nghiệm để đưa vào vị trí đặc biệt, việc đăng 1 đoạn mô tả chung trong bài quảng cáo sẽ dẫn đến rất nhiều đơn ứng tuyển nhưng lại không biết về những công nghệ cần thiết hoặc có kiến thức rất ít về nền tảng iOS nói chung.

Bài viết này là bản mô tả mẫu, giúp bạn viết được bài tuyển dụng dev iOS tốt, phù hợp với những yêu cầu riêng.

Giới thiệu công ty

Viết 1 đoạn ngắn ngọn, thu hút với những thông tin về văn hóa, điểm tốt, giờ làm việc, khả năng làm việc xa…

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm 1 dev iOS chịu trách nhiệm lập trình và duy trì các ứng dụng hướng đến các thiết bị iOS, gồm điện thoại di động và máy tính tablet. Nhiệm vụ chính là lập trình các ứng dụng iOS và tích hợp với các back-end services. Bạn sẽ làm việc cùng các kỹ sư và lập trình viên khác tại các tầng cấu trúc khác nhau. Vì vậy, các kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết kế tốt và tạo các sản phẩm chất lượng đóng vai trò quan trọng.

Trách nhiệm

 • Thiết kế và lập trình các ứng dụng cho nền tảng iOS
 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng của các ứng dụng
 • Phối hợp với team để định hình, thiết kế và cho ra đời các tính năng mới
 • Xác định, chỉnh sửa các vướng mắc và fix bugs
 • Duy trì chất lượng code, khả năng tổ chức và tự động hóa

Lưu ý: các yêu cầu phù hợp khác

Các kỹ năng

 • Thông thạo với Objective-C hoặc Swift (tùy thuộc vào các yêu cầu của dự án) và Cocoa Touch
 • Có kinh nghiệm về iOS frameworks như Core Data, Core Animation…
 • Có kinh nghiệm về storage, threading và performance tuning (điều chỉnh hiệu năng)
 • Biết RESTful APIs để kết nối các ứng dụng iOS với các back-end services
 • Kiến thức về các công nghệ web và các chuẩn mực UI/UX khác
 • Kiến thức về nguyên tắc thiết kế và các hướng dẫn interface của Apple
 • Có kiến thức về các thư viện C cơ bản là lợi thế
 • Có kinh nghiệm về điều chỉnh hiệu năng và bộ nhớ với các công cụ (như Instruments và Shark tùy theo yêu cầu công việc)
 • Biết về cloud message APIs và các tin nhắn đẩy
 • Có kỹ năng benchmarking và optimization tốt
 • Hiểu rõ về các công cụ code (như Git, Mercurial hoặc SVN)
 • Biết về continuous integration (tích hợp liên tục)

Lưu ý

 • Nên đề cập đến các frameworks, thư viện hoặc công nghệ liên quan đến dự án
 • Có thể liệt kê thêm trình độ học vấn hoặc giấy chứng nhận

Nguồn: IDE Academy via Toptal