Macaw – Vẽ và tạo hiệu ứng Vector Graphics hỗ trợ SVG

52

Macaw từ tác giả Exyte là thư viện mã nguồn mở cho vector graphics trong Swift với sự hỗ trợ cho các file SVG (Scalable Vector Graphics) và hiệu ứng animation.

Thư viện cung cấp cú pháp đơn giản để vẽ cả đồ hoạ và ký tự text và nó cũng định vị những thành phần đồ hoạ. Chuyển đổi Affine, bắt sự kiện người dùng và 1 số các hiệu ứng animation tuyệt vời được build bên trong Macaw.

68747470733a2f2f7777772e64726f70626f782e636f6d2f732f62366c73707a7a7161383069656c6b2f706572696f6469632d697061642e6769663f646c3d31

Hãy bắt đầu với vài dòng code sau:

68747470733a2f2f7777772e64726f70626f782e636f6d2f732f6f3478653365657a6b347a763930312f6d616361772d726561646d652d3030312e706e673f646c3d31

Để tích hợp file SVG ngay vào project của bạn, thêm đoạn code sau đây:

68747470733a2f2f7777772e64726f70626f782e636f6d2f732f7038346f376b6f6d6f706d6232796e2f6d616361772d686f77746f2d3030342e706e673f646c3d31

Requirements

  • iOS 8.0+ / Mac OS X 10.9+
  • Xcode 7.3+

Installation

Copy và paste dòng lệnh sau vào Podfile của bạn (nếu cài đặt bằng CocoaPod), sau đó run pod install:

Xem thêm hướng dẫn chi tiết: getting started guide

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github