Làm app với Handoff (phần 1)

106

Với iOS 8 và OS X Yosemite, Apple đã giới thiệu 1 tính năng mới tuyệt vời cho các dev, Handoff. Handoff cho phép app chuyển đổi dữ liệu và thông tin trạng thái của app từ 1 thiết bị tới 1 thiết bị khác thông qua Bluetooth. Điều này cho phép user của bạn bắt đầu công việc trên thiết bị của họ và sau đó có thể tiếp tục công việc đó trên 1 thiết bị khác.

Ví dụ cho việc này là bạn bắt đầu viết 1 tin nhắn trên iPhone và sau đó hoàn thiện và gửi tin nhắn đó bằng iPad. Trong bài hướng dẫn này, tác giả sẽ cho chúng ta thấy cách mà bạn có thể thực hiện Handoff trong app của bạn thông qua 1 app ghi chú đơn giản.

Bài hướng dẫn này yêu cầu bạn phải đang chạy Xcode 6 + và có hai thiết bị tương thích Handoff. Không phải tất cả các thiết bị iOS 8 đều có Bluetooth LE (Low Energy), đó là cần thiết để Handoff. Tính năng này chỉ có sẵn và có thể được thử nghiệm trên các thiết bị sau:

  • iPhone 5 trở về sau.
  • iPad 4th Generation trở về sau.
  • iPad Mini trở về sau
  • iPod Touch 5th Generation.

Trong quá trình test, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản iCloud trên mỗi thiết bị và cho phép Handoff trong cài đặt của thiết bị.

Tạo 1 project mới trong Xcode và chọn Single View Application từ mục iOS > Application.

Cấu hình project như hình dưới đây. Lưu ý là Language chỉnh về Swift và Devices là Universal.

Mở file ViewController.swift và thực hiện đoạn code dưới đây trong class ViewController: