JLStickerTextView – Tạo Image Text Stickers

50

JLStickerTextView từ luiyezheng là thư viện Swift cung cấp 1 subclass của UITextView cho phép bạn dễ dàng khởi tạo text labels mà có thể được render trên image.

JLStickerView cho phép bạn khởi tạo text labels với sự hỗ trợ nhiều dòng màu sắc khác nhau, fonts cũng như alighment có thể điều chỉnh kích thước và xoay như trong nhiều app photo.

JLStickerView cũng có thể render 1 image mới bao gồm text được tạo ra. JLStickerView có thể được thực hiện trong interface builder.

Installation

CocoaPods

Lấy version mới nhất:

Manually

Kéo thả source file vào project.

Usage

Start

Đầu tiên, import JLStickerTextView, chỉnh subclass của UIImageView, cái mà bạn muốn thêm text vào, thành JLStickerImageView, như thế này:

Nếu sử dụng Storyboard, Bạn cần phải kết nối UIImageView với JLStikcerImageView Class trong Identity Inspector.

Add new Label

Rất dễ để thêm 1 label mới cho StickerImageView đang hiện hữu:

Lưu ý: khi bạn thiết lập các thuộc tính, bạn thực hiện thay đổi cho TextLabel đang chọn hiện tại.

Render Text on Image

Customize the StickerTextView appearance

Để StickerTextView tuỳ biến xuất hiện rất đơn giản:

Lưu ý: closeView và rotateView là UIImageView, trong khi border là CAShapeLayer

Scale stickerView proportionally

Chức năng này chưa hoàn thành, chúng ta phải làm cho nó phù hợp với yêu cầu.

Khi bạn làm cho text trên UIImageView có contentmode là Aspect Fit, có thể bạn sẽ nhận được một số border không mong muốn. Function này sẽ có scale UIImageView để phù hợp với tấm hình.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github