IoniconsKit – Thư viện vẽ các Icons như UIFont hoặc UIImage

69

IoniconsKit là thư viện mã nguồn mở từ tác giả Keita Oouchi cho phép bạn sử dụng các font của Ionicons như 1 UIImage hoặc UIFont.

IoniconsKit cho phép bạn chọn icon để vẽ tên cũng như màu sắc và kích thước icon với cú pháp rõ ràng.

IoniconsKit

Ionicons as UILabel

Ionicons as UIImage

Requirements

iOS 8 hoặc mới hơn + Swift 3.0.

Installation

Thêm dòng sau vào Podfile nếu cài đặt bằng CocoaPods:

Truy cập source để xem nhiều kiểu icon hơn.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github