Instagram Photo Downloader And Browser

62

IDE Academy giới thiệu đến các bạn source code sử dụng ngôn ngữ Swift và các bộ thư viện như Alamofire, SwiftyJSON, FastImageCache để tạo ra ứng dụng duyệt và tải ảnh từ Instagram có tên là PhotoBrowser của tác giả Zhouqi Mo.

PhotoBrowser bao gồm màn hình login Instagram, và thư viện ảnh với hiệu suất scroll animation rất mượt.

Đây cũng chính là 1 source code giới thiệu về cách làm việc với API của Instagram.

Các bạn có thể tải source code về trên Github.

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev