Hướng dẫn EventKit – Tạo Calendar

110

Sau 2 bài viết Xin quyền truy cậpLấy danh sách sự kiện từ Calendar, IDE Academy sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới Calendar.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo thêm 1 màn hình và 1 file ViewController nữa, để đơn giản chúng ta chỉ cần 1 textfield và 1 button là xong. Và công việc lại lẩn quẩn là ánh xạ, đặt tên. Để quy chuẩn lại cách đặt tên của các bạn trong bài viết này, mình sẽ đặt tên như sau:

  1. NewCalendarViewController
  2. calendarTitleTextField
  3. addNewCalendarActionButton

like a boss

Ở addNewCalendarActionButton, chúng ta sẽ:

  1. Khởi tạo biến eventStore có kiểu dữ liệu là EKEventStore
  2. Khởi tạo biến newCalendar có kiểu dữ liệu là EKCalendar
  3. Xét title cho biến newCalendar bằng với nội dung của user nhập vào
  4. Xét source cho newCalendar
  5. Save Calendar
  6. Xử lý nếu có lỗi

Ở đoạn code

chúng ta không tạo 1 biến EKSource, mà chúng ta sẽ lấy chúng ra từ biến eventStore để chúng ta có thể sử dụng được các phương thức có sẵn của đối tượng nguồn.

Sau khi nhập tất cả dòng code trên, run App và sẽ thấy ngay kết quả:

Add new calendar using EventKitCalendars App after Add new Calendar

Vậy là chúng ta đã có thể tạo thêm 1 Calendar mới cho điện thoại cũng như App của chúng ta.

Success

Bạn có thể theo dõi bài tiếp theo ở đây

Copyright by Long Hoàng – IDE Academy