Hướng dẫn EventKit – Request Permission

177

EvenKit là 1 framework giúp chúng ta có thể truy cập và sử dụng lịch sự kiện và nhắc nhở của người dùng. Và trong bài viết này, IDE Academy sẽ hướng dẫn các bạn cách xin quyền user truy cập vào Calendar và Reminder ( Request Permission ) cũng như là cách kiểm tra người dùng có cho phép chúng ta truy cập vào chúng hay không?

Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi tạo biến eventStore có kiểu EKEventStore. EKEventStore là trái tim, trung tâm của mọi điều trong EventKit. Nó cho phép chúng ta đọc hoặc ghi vào Calendar và Reminder của user.

thật đơn giản và nhẹ nhàng 😅.

Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra quyền hạn App của chúng ta có được phép truy cập vào Calendar. Và điều này cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của App, cho nên chúng ta cần thực hiện chúng mỗi khi màn hình hiện lên (viewDidAppear / viewWillAppear).

Công việc tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra 1 func requestAccessToCalendar và sau đó đưa vào case .notDetermined

Ở bước tiếp theo, chúng ta cần 1 mảng chứa tất các các event của User

và sau đó, chúng ta sẽ tạo func để load tất cả dữ liệu của User vào mảng

rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ func trên vào case authorized.

Sau khi thiếp lập tất cả các dòng lệnh trên, chúng ta sẽ run App và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

crash app

Chúng ta sẽ quay lại file info.plist và xét quyền vào cho app của chúng ta là xong 😀

Privacy Calendars

Successfully Authorized Calendars

OK, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để request permission calendar của user. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đổ tất cả các sự kiện từ calendar vào UITableView.

Các bạn có thể theo dõi bài tiếp theo ở đây

Copyright by Long Hoàng – IDE Academy