Hướng dẫn EventKit – Lấy danh sách các Event

159

Ở bài hướng dẫn trước, IDE Academy đã hướng dẫn các bạn cách xin quyền truy cập Calendar từ user, và chúng ta đã lấy được mảng cách danh mục event từ Calendars ở func loadCalendars. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục lấy các event từ các danh muc lấy được và đổ chúng vào UITableView.

Đầu tiên, chúng ta tạo UITableView và đổ các danh mục vào trước đã 😁

List Event

Chúng ta cần tạo thêm 1 ViewController nữa, và đặt Storyboard ID cho nó là EventVC.

Event View Controller

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắt sự kiện User chọn vào 1 cell nào đó, và chúng ta sẽ chuyển màn hình và hiển thị các event thuộc calendar đó (Calendar, US Holidays, Birthdays).

Để có thể gọi được vc.calendar các bạn cần khởi tạo nó ở EventViewController

Tới bước này, chúng ta đã lấy được tất cả sự kiện từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2016. Và công việc còn lại của các bạn chỉ là từ dữ liệu nhận được mà đổ chúng vào tableview là xong.

 

Done

Chúc các bạn thành công

Các bạn có thể theo dõi bài tiếp theo ở đây

Copyright by Long Hoàng – IDE Academy