Hot!!! Tổng hợp bộ Toolkit lập trình iOS 2016

244

Danh sách các công cụ, website, services và frameworks lập trình iOS mà người viết hiện đang sử dụng. Các dev lưu lại & chia sẻ để dùng khi cần nhé 🙂

Services

 • Fabric là 1 hệ thống plugin modular dành cho ứng dụng iOS
 • Testflight là 1 framework distribution native ở dạng beta test
 • SupportKit hoặc Smooch là 1 SDK messaging hay mà tôi đang sử dụng để lấy feedback trực tiếp từ người dùng
 • Mobile Analytics với Mixpanel
 • Sử dụng Trello để quản lý các dự án cá nhân
 • Khi làm việc trong team, tôi thích sử dụng công cụ JIRA được kết nối trực tiếp với Repository kết hợp với SCRUM và Gitflow Workflow

Tools

 • Sử dụng Fastlane hỗ trợ Continuous Delivery
 • Sử dụng PAW hoặc Postman để testing và documenting RESTful APIs
 • Sử dụng Instruments để tìm các lỗi bộ nhớ & các lỗi khác
 • Jazzy sử dụng command-line để sản xuất các tài liệu Swift hoặc Objective-C
 • Nếu bạn dùng GIT thì nên xem qua Source Tree
 • Nếu đang làm việc với Ruby hoặc Python thì nên sử dụng Atom thay vì Xcode
 • Một Plugin Manager dành cho Xcode là Alcatraz
 • Tiếp cận thư mục ứng dụng simulators từ menu bar với SimPholders
 • Cocoa Pods là hệ thống quản lý dependency cho các ứng dụng iOS
 • Carthage là 1 manager dependency đơn giản, phi tập trung cho Cocoa
 • Nếu bạn muốn ngăn HTTP-Request từ iDevice của bạn, sử dụng Charles
 • Cải tiến Debugging với Chisel – bộ sưu tập LLDB commands
 • Biến những bản vẽ thành code với Paint Code
 • Icons8 App có 23.400 icons miễn phí thông qua desktop client dễ nhìn
 • Pixelmator là lựa chọn Photoshop tuyệt vời cho Mac OS
 • Power JSON Editor là công cụ hay để chỉnh sửa và xem lại các files JSON của bạn

Frameworks và Libraries

 • Sử dụng AFNetworking  để networking trong Objective-C dễ dàng hơn
 • Sử dụng Alamofire để networking trong Swift dễ dàng hơn
 • AudioKit là 1 framework phân tích, xử lý và tổng hợp âm thanh mạnh mẽ
 • FBTweaks hỗ trợ điều khiển các parameters trong Runtime
 • Tiếp cận phân nhánh của Git với Gitflow Workflow
 • Realm là lựa chọn Core Data tuyệt vời
 • R.swift giúp dev có được những những tài nguyên mạnh mẽ, tự động hoàn thiện như hình ảnh, font chữ và segues trong các dự án Swift
 • Hình ảnh hóa các lần chạm, những cử động và những lần nhấn sâu trên iPhone hoặc iPad với COSTouchVisualizer
 • SwiftLint là công cụ thực hiện các style và quy ước Swift trực tiếp trong Xcode như các lỗi và cảnh báo

Blogs và Websites

 • Ray Wenderlich cung cấp các tài liệu lập trình chất lượng cao
 • NSHipster là 1 tạp chí về các bits bị bỏ qua trong Objective-C, Swift và Cocoa. Tạp chí được cập nhật mỗi tuần
 • Các screencasts cỡ bit hằng tuần trong lập trình iOS với NSScreencast
 • Natasha the Robot là 1 blog dành cho các lập trình viên
 • Tạo các files .gitignore cho dự án với gitignore.io
 • Pttrns tập hợp các design patterns, tư liệu và các bài truyền cảm hứng lập trình
 • Bạn có thể tìm thấy dành sách các Tools & Resources iOS hay trên iOSDev.tools
 • Cocoa Controls có 4200 các UI components nguồn mở dành cho iOS & OS X
 • Các bài báo ngắn, nhiều thông tin trên NSHint
 • Blog hay về nội dụng iOS và co. khanlou

Podcasts

 • Core Intuition là podcast về lập trình phần mềm indie dành cho iOS và các công nghệ khác của Apple
 • iPhreaks cung cấp các thảo luận nhóm hằng tuần tường tận chi tiết về lập trình iOS
 • Great App Development Podcast The RayWenderlich.com Podcast

Nguồn: IDE Academy via Medium