HDNTextField – Tuỳ biến UITextField mức độ cao

132

HDNTextField là thư viện viết bằng Swift được submit bởi Hugo Doria cung cấp những text fields với tuỳ chọn tuỳ biến tuyệt vời hơn so với UITextField mặc định.

Với HDNTextField bạn có thể tuỳ biến màu sắc trong khung và chữ, màu đường viền và nhiều hơn nữa cho dù khung chữ đang active hay inactive. Điều này làm cho nó dễ dàng để phù hợp với ứng dụng của bạn và tất cả sự lựa chọn có thể được thiết lập bên trong interface builder.

HDNTextField

Requirements

  • iOS 8+

How to Use

Using from Storyboard

xcode

Để chạy project mẫu, clone repo này về và chạy lệnh pod install từ đường dẫn Example  đầu tiên.

Code

Properties

Installation

Using CocoaPods

HDNTextField được cài đặt bằng CocoaPods. Để cài đặt nó, thêm những dòng sau vào Podfile:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github