FolioReaderKit: Thư viện cung cấp đầy đủ tính năng read và parse ePub

156

IDE Academy xin giới thiệu đến các bạn 1 thư viện viết bằng Swift dùng để đọc file ePub từ Heberti Almeida, cung cấp nhiều tính năng đa dạng là FolioReader.

Các tính năng

 • Hỗ trợ ePub 2 và ePub 3
 • Custom Fonts
 • Custom Text Size
 • Text Highlighting
 • List / Edit / Delete Highlights
 • Themes / Day mode / Night mode
 • Handle Internal and External Links
 • Chân dung/ Landscape
 • Reading Time Left / Pages left
 • Thư viện In-App
 • Media Overlays (Sync text rendering with audio playback)
 • TTS – Text to Speech Support
 • Parse epub cover image
 • Hỗ trợ RTL
 • Vertical or/and Horizontal scrolling NEW
 • Share Custom Image Quotes NEW

Demo

Custom Fonts

Day và Night Mode

Text Highlighting

Media Overlays

Bạn có thể tìm source code ở Github

Nguồn IDE Academy via maniacdev