Eat Fit – Thư viện hỗ trợ hiển thị Data

43

Eat Fit là thư viện mã nguồn mở Swift từ Yalantis để hiển thị data với định dạng đồ hoạ đẹp mắt được lấy cảm hứng từ Google Fit.

Eat Fit hiển thị data dưới dạng icon với text sử dụng 1 typewriter và đồ thị hình tròn với hiệu ứng chuyển đổi mượt mà, trơn tru và được phân trang.

68747470733a2f2f79616c616e7469732e636f6d2f6d656469612f636f6e74656e742f636b656469746f722f323031352f30392f33302f6368617274732d616e696d6174696f6e2e676966

Nó được xây dựng dựa trên PageViewController, tuỳ biến giao diện được thực hiện trong UITableViewDataSource.

Supported OS & SDK Versions

  • Swift 3
  • iOS 9.0+
  • Xcode 8

Installation

Để cài đặt EatFit vào app, kéo thả EatFit folder với tất cả nội dung vào project. Sử dụng EatFitViewController như bất kỳ view controller nào khác trong app. Setup được thực hiện thông qua mô hình data source. Data source của EatFitViewController phải adopt tới protocol EatFitViewControllerDataSource.

EatFit có thuộc tính:

và Method:

Data source protocol

EatFitViewControllerDataSource có các method:

Số trang trong màn hình:

Trả về tint color cho trang xác định. Tint color quyết định màu sắc biểu đồ và logo:

Trả về tỷ lệ phần trăm xác định giá trị hiển thị của label và các biểu đồ đồ họa.

Trả về title sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của mỗi trang.

Trả lại đoạn mô tả được hiển thị ở dưới cùng của mỗi trang.

Trả về hình ảnh cho trang cụ thể. Màu sắc của hình ảnh không quan trọng, nó sẽ được tô màu với tint color của trang. Nên nhớ rằng hình ảnh phải là png với opacity.

Trả về độ dày biểu đồ trong vị trí. Nó được áp dụng cho tất cả các trang.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github