Checklist trước khi đăng app lên App Store

51
IDE Academy Forecast
IDE Academy Forecast

Danh sách này được công ty Savvy Apps tổng hợp, gồm cả các yếu tố căn bản và phức tạp mà phần lớn app cần giải quyết như: các khía cạnh chức năng của app, giao diện người dùng, các tiêu chuẩn tiếp cận… Tất cả thông tin chi tiết được sắp xếp theo từng chủ đề, cho phép các bộ phận khác nhau trong nhóm làm app thực hiện Q&A để kiểm tra (Ví dụ: người thiết kế sẽ giải quyết phần mục App Visuals cho nhóm)

Savvy Apps cũng hy vọng cộng đồng iOS có thể bổ sung, góp ý thêm để tài liệu hoàn thiện và hữu ích hơn trong tương lai. Ngoài ra tài liệu có thể xuất ra dạng Word, PDF, HTML và Markdown syntaxes, dùng khi offline lẫn online. Nhìn chung, danh sách này không chỉ hữu dụng trong quá trình đưa app lên App Store, mà còn cần thiết để xem xét ở giai đoạn đầu của dự án.

Nguồn: IDE Academy via Savvy Apps