Các yếu tố để thực hiện ASO (App Store Optimization)

46

ASO (App Store Optimization) là quá trình nâng cao khả năng hiển thị của một ứng dụng di động trên một app store.

Vậy các yếu tố quan trọng nhất cần chú ý trong ASO là gì? Cùng theo dõi infographic được thực hiện bởi SensorTower với các yếu tố được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng từ thấp nhất:

Mức ảnh hưởng lớn nhất:

 • Tên app
 • Tổng lượt tải
 • Tốc độ tải
 • Tỷ lệ nhấp (CTR)

Mức ảnh hưởng trung bình

 • Đoạn mô tả về app
 • Rating trung bình
 • Giá của app

Mức ảnh hưởng thấp

 • Tổng rating
 • Thời gian tính từ khi ra đời
 • Mức độ cập nhật thường xuyên

Các yếu tố khác

 • Tỉ lệ loại bỏ
 • Tính khả dụng của app
 • Web backlinks
 • Lượt xem trang web của app

aso-app-store-full1

Nguồn: IDE Academy via SensorTower