Apple cho phép xóa 23 ứng dụng built-in với iOS 10

53

Cuối cùng, Apple cũng đã cho phép người dùng xóa 23 ứng dụng built-in với iOS 10.

Cách thức xóa bỏ tương tự như trước đây: nhấn lâu trên ứng dụng đó cho đến khi nó rung lắc nhẹ, sau đó nhấn “X”. Danh sách 23 ứng dụng mà bạn có thể loại bỏ khỏi màn hình home chính là Calculator, Calendar, Compass, Contacts, FaceTime, Find My Friends, Home, iBooks, iCloud Drive, iTunes Store, Mail, Maps, Music, News, Notes, Podcasts, Reminders, Stocks, Tips, Videos, Voice Memos, Watch và Weather 🙂

Thực ra, tính năng này của Apple có giá trị thẩm mỹ là chính, vì tổng dung lượng của 23 apps chỉ tầm 150MB.

Thêm vài điều khác mà bạn cần chú ý:

  • Nếu bạn bỏ app Contacts, tất cả thông tin liên lạc sẽ vẫn còn trong app Phone.
  • Nếu bạn bỏ app FaceTime, bạn vẫn có thể gọi và nhận cuộc gọi trong Contacts & app Phone
  • Nếu bạn bỏ app iBooks, Maps, Music hoặc Podcast thì sẽ không dùng với CarPlay
  • Nếu bạn thử xóa app Watch từ smartphone đã kết nối với Apple Watch, 1 thông báo sẽ hỏi bạn ngưng kết nối với Apple Watch trước khi bạn xóa app

Nguồn: IDE Academy via TheNextWeb