ADChromePullToRefresh – Kéo để làm mới với nhiều tuỳ chọn

73

ADChromePullToRefresh là 1 thành phần tuỳ biến pull-to-refresh từ Anton Domashnev được lấy cảm hứng từ Google Chrome.

ADChromePullToRefresh cho phép user kéo giữa các tuỳ chọn khác nhau với hiệu ứng fluid giữa mỗi tuỳ chọn khác nhau.

Bạn có thể thực hiện xử lý tùy chỉnh cho các hành động khác nhau mà người dùng có thể kéo.

68747470733a2f2f6431337961637572716a676172612e636c6f756466726f6e742e6e65742f75736572732f32313235382f73637265656e73686f74732f323032323836322f6174746163686d656e74732f3335373932302f616e696d6174696f6e2e67696668747470733a2f2f6170692e6d6f6e6f736e61702e636f6d2f7270632f66696c652f646f776e6c6f61643f69643d72615136435468374b564a31657843756b524f5948356d6a696267774e70

 

 

Easy to use

Bạn có thể thiết lập đơn giản cho kiểu riêng của chrome của bạn kéo để làm mới bằng cách khởi tạo như sau:

Để cung cấp xử lý tùy chỉnh cho hành động kéo để làm mới, bạn cần phải thực hiện method delegate này trong class của bạn:

Bạn có thể tùy chỉnh hành động kéo để làm mới theo nhu cầu của bạn

Easy to install

CocoaPods

Để tích hợp ADPuzzleAnimation vào trong project của bạn bằng CocoaPods, định nghĩa Podfile của bạn như sau:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github