Workshop Free: Học Làm App Chụp Hình, Có Filter Như 360

82

Outline chi tiết:

 • [00:00:00] Tổng quan app IDEACam và giới thiệu tính năng.
 • [00:03:26] Giới thiệu Firebase, cấu trúc database, database storage và hướng dẫn cài đặt vào app.
 • [00:13:13] Hướng dẫn hiển thị danh sách hình ảnh như App Pinterest.
 • [00:17:27] Giới thiệu custom layout cho UICollectionView.
 • [00:26:00] Kết nối Firebase, parse data, hiển thị cell với màu chính của hình ảnh, download ảnh với GCD.
 • [00:51:31] Giải thích code thuật toán custom layout cho Collection View như app Pinterest.
 • [01:03:31] Những thay đổi trong Swift 3: DispatchQueue, Data, URL
 • [01:08:54] Tối ưu load hình ảnh, kiểm soát thread download ảnh với Operation và OperationQueue
 • [01:33:57] Query data có phân trang trong Firebase và kỹ thuật Infinite scroll paging trong UICollectionView.
 • [01:42:31] Đồng bộ hình ảnh realtime khi có ảnh mới được upload.
 • [01:45:38] Giải lao … và một số tip vui trong XCode 8
 • [01:53:03] Giới thiệu màn hình camera, cách custom camera với AVFoundation (hơn 10 filter)
 • [02:04:11] Demo source code custom camera, can thiệp buffer để tạo filter cho camera, switch camera trước / sau.
 • [02:57:96] Cách edit ảnh sau khi chụp và thuật toán các lấy màu chính cho ảnh. Kinh nghiệm xây dựng database để có thể làm tính năng tìm kiếm màu cho sản phẩm (giống behance.net).
 • [03:11:25] Cách upload ảnh lên Firebase, có progress bar show tiến độ upload.
 • [03:21:22] Mở rộng: sourcecode áp dụng filter cho quay video.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy