View Container: cách đặt nhiều View Controllers vào 1 màn hình

111

Nội dung chính: Hướng dẫn cách dùng nhiều View Controllers trong một màn hình để có Layout phức hợp.

  • Hướng dẫn phân chia màn hình với View Containers, cách sử dụng Embed Segue.
  • Hướng dẫn phát file video với AVPlayerViewController nhúng trong 1 màn hình.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy