Tổng hợp clip hướng dẫn Firebase

181

Firebase là một dịch vụ API để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu real-time (thời gian thực). Lúc này, các dev sẽ không cần phải lo lắng về backend server, cơ sở dữ liệu hay các thành phần real-time vì tất cả đều được Firebase xử lý.

IDE Academy gửi đến các dev chuỗi clip hướng dẫn Firebase, bao gồm:

  • Giới thiệu Firebase mới
  • Giới thiệu Authentication và cách cấu hình
  • Cách đăng kí user, lấy user profile và update user profile
  • Cách login, logout, update user email, reset password…
  • Hướng dẫn upload Firebase Storage
  • Hướng dẫn download Firebase Storage

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy